9,516 Reputation

30 today
90 yesterday
+90 23:36 upvote
50 2 days ago
40 Apr 7
10 Apr 6
20 Apr 5
10 Mar 26
20 Mar 25
43 Mar 24
60 Mar 23
148 Mar 22
10 Mar 18
20 Mar 17
10 Mar 15
70 Mar 14
50 Mar 13
140 Mar 12
80 Mar 11
10 Mar 10
10 Mar 9
8 Mar 8
10 Mar 7
30 Mar 4
30 Mar 3
20 Feb 28
45 Feb 27
40 Feb 26
20 Feb 25
20 Feb 16
10 Feb 12